LVI sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-12-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Usunięcie z porządku obrad punktu 9.)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 28 listopada 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Mias...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/313/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 26 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary zlokalizowane w obrębie Joachimów-Mogiły.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Jasionna.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Humin oraz Ziąbki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia szóstej rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie – Łagiewnikach oraz potwierdzenia statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnie...)

14.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

15.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

Głosowanie (Wniosek w sprawie zarezerwowania 12 tysi...)

16.Interpelacje i zapytania radnych.

17.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie sesji.