Wspólne posiedzenie komisji

w dniu 2022-12-14, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Analiza i omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Bolimów na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 wraz z autopoprawką do projektu budżetu Gminy Bolimów oraz projektu WPF na lata 2023-2036.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.