Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2022-12-07, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Omówienie wniosku z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie upamiętnienia szóstej rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie-Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszego urzędu gminy.

5.Zapoznanie się z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego wystąpienia pokontrolnego w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.