Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2022-11-23, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Omówienie i zaopiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbędzie się 28 listopada 2022r.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.