Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2022-11-04, godz. 09:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Omówienie petycji z dnia 19 października 2022r. dotyczącej uroczystego uczczenia 100. Rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921r.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.