Wspólne posiedzenie komisji

w dniu 2022-11-04, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji

5.Analiza projektu uchwały Nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary (zmiana dotyczy terenu o symbolu 18.06.P) odesłanej do rozpatrzenia komisji podczas LIV Sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.