Komisja Rewizyjna

w dniu 2022-10-28, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wnioski i propozycje do budżetu na 2023 rok.

5.Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Bolimów w 2021 rok.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.