LIV sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-10-24, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad punktu 8)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miasta i Gminy Bolimów.

4.Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 26 września 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Mi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/315/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/274/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Ziemiary i Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary (zmiana dotyczy terenu o symbolu 18.06.P), w tym: a. prezentacja projektu uchwały oraz uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza, b. przeprowadzenie głosowania nad poszczególnymi uwagami nieuwzględnionymi przez Burmistrza, c. zatwierdzenie zmiany planu poprzez głosowanie projektu uchwały.

Głosowanie (Wniosek o zarządzenie przerwy.)Głosowanie (Wniosek o przesłanie projektu uchwały do...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Bolimów na lata 2022-2030”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „St...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na drodze wojewódzkiej 705.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

12.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.

13.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.

14.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

15.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

Głosowanie (Wniosek aby odpowiadać na pytania na bie...)Głosowanie (Wniosek o odstąpienie z korzystania z mó...)

16.Interpelacje i zapytania radnych.

17.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie sesji.