Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2022-10-12, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie o przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu na I półrocze 2022r.

5.Opracowanie wniosków do budżetu Miasta i Gminy Bolimów na 2023 rok.

6.Analiza pisma z dnia 12.09.2022 (data wpływu 21.09.2022r) w sprawie zebrania nadmiaru pobocza przy drodze powiatowej nr 1327E biegnącej przez miejscowość Humin.

7.Analiza pisma z dnia 20.09.2022r. (data wpływu 29.09.2022r.) dotyczącego pomocy finansowej na zakup krzeseł dla sołectwa Ziąbki.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.