LIII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-09-26, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie w punkcie 11 Informacji Prz...)Głosowanie (Wprowadzenie w punkcie 12 informacji Bur...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 12 września 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Mia...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Wniosek o uszczegółowienie paragrafu 4 p...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie emisji obliga...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Joachimów – Mogiły.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Józefów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Króla.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland Prezydenta Elektorskiego RP.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

12.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności między sesjami Rady Miasta i Gminy.

13.Interpelacje i zapytania radnych.

Głosowanie (Wniosek o wycofanie się z uchwały o sprz...)

14.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

15.Zamknięcie sesji.