Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2022-09-21, godz. 12:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie o przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z dnia 24 sierpnia 2022r oraz z dnia 29 sierpnia 2022r.

4.Rozpatrzenie pisma w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.