Komisja Rewizyjna

w dniu 2022-09-19, godz. 16:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Informacja w zakresie udzielonych ulg, umorzeń oraz zaległości wynikające z tytułu niepłaconych podatków za 2021 rok.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.