LII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-09-12, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie w punkcie podjęcia uchwały w spr...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miast...)

4.Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 6 września 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Mias...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie sesji.