LI sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-09-06, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2022r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

6.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie sesji.