Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-09-06, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Omówienie materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbędzie się w dniu 6 września 2022r., w tym wypracowanie stanowiska radnych w zakresie udzielania dotacji dla Powiatu Skierniewickiego na remont drogi powiatowej 1325E relacji Joachimów-Mogiły – Krasnów, skutkującego podjęciem bądź odrzuceniem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów oraz uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

6.Wypracowanie rekomendacji w zakresie przestąpienia Gminy Bolimów do procesu emisji obligacji oraz opracowanie projektu uchwały.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.