Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2022-08-29, godz. 13:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Omówienie petycji z dnia 24 sierpnia 2022r. dotyczącej pilnej naprawy i przebudowy drogi gminnej nr 115005E przechodzącej przez miejscowość Józefów.

4.Sprawy różne.

5.Zamknięcie posiedzenia.