Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-08-29, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie wniosków z posiedzenia Komisji, z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

4.Zamknięcie posiedzenia.