Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2022-08-24, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Omówienie petycji z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy.

4.Sprawy różne.

5.Zamknięcie posiedzenia.