Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-08-24, godz. 09:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Zapoznanie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. lokalu mieszkalnego w miejscowości Łasieczniki, dz. ew. nr 622.

5.Omówienie pisma Rady Sołeckiej Sołectwa Joachimów-Mogiły ws. remontu drogi.

6.Oględziny drogi powiatowej w miejscowości Joachimów-Mogiły i spotkanie z Radą Sołecką Sołectwa Joachimów – Mogiły (wyjazd w teren).

7.Zapoznanie ze stanem realizacji inwestycji – tzw. rewitalizacja centrum Bolimowa (wyjazd w teren).

8.Oględziny po wykonaniu prac archeologicznych – ul. Kozia w Bolimowie (wyjazd w teren)

9.Oględziny zjazdów z drogi powiatowej relacji Miedniewice- Bolimów (wyjazd w teren).

10.Zapoznanie ze stanem realizacji inwestycji – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kęszycach (wyjazd w teren).

11.Oględziny stanu nawierzchni drogi powiatowej w miejscowościach Kurabka oraz Kęszyce.

12.Wypracowanie wniosków z części wyjazdowej.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie posiedzenia Komisji.