Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2022-08-17, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Omówienie petycji z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

5.Omówienie petycji z dnia 11 sierpnia 2022r. w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania do remontu drogi powiatowej w miejscowości Joachimów-Mogiły.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.