L sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-08-05, godz. 13:30

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie punktu 9 odnośnie zmiany w skła...)Głosowanie (Dodanie punktu 10 odnośnie zmiany w skła...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 18 lipca 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady...)

4.Przyjęcie protokołu z XLIX uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 22 lipca 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLIX uroczystej se...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie dotacji na remont...)Głosowanie (Wniosek o dodanie dotacji dla OSP Bolimó...)Głosowanie (Wniosek o wyłączenie z uchwały zadania i...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolimów na rok szkolny 2022/2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ty...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rez...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie sesji.