Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta i Gminy

w dniu 2022-08-05, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Omówienie materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022r.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.