Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-08-05, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Zapoznanie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w sprawie lokalu położonego pod adresem Łasieczniki 9, na działce ew. nr 622.

5.Ustalenie stanu prawnego dot. dalszego postępowania z mieszkaniem położonym w miejscowości Łasieczniki nr 9, na działce ew. 622.

6.Zamknięcie posiedzenia.