XLIX Uroczysta Sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-07-22, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Wręczenie odznak Brązowego Krzyża Zasługi Druhom OSP Sierzchów.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia nadania praw miejskich miejscowości Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia nad...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honor...)

6.Wręczenie Aktów Nadania Tytułów Honorowego Obywatelstwa Gminy Bolimów.

7.Wystąpienia uczestników obrad.

8.Zamknięcie sesji.