XLVIII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-07-18, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady M...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Wyłączenie z uchwały budżetowej wydatków...)Głosowanie (Wyłączenie z uchwały budżetowej wydatków...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bolimów o działaniach podejmowanych między sesjami Rady.

Głosowanie (Przyjęcie wniosków Komisji Skarg i Wnios...)

7.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie sesji.