Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2022-07-13, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Opracowanie raportu i wniosków o stanie mienia komunalnego i mieszkaniowego w miejscowości Kurabka.

5.Omówienie materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbędzie się w dniu 18.07.2022r.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.