Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2022-07-07, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza decyzji z dnia 20 czerwca 2022 roku nr 145/2022, Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

5.Ustalenie stanu prawnego dot. dalszego postępowania z mieszkaniem położonym w miejscowości Łasieczniki nr 9, na działce ew. 622.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.