Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2022-06-20, godz. 16:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Organizacja oświaty w gminie w roku szkolnym 2022/2023.

5.Przewidywane prace remontowe w szkołach.

6.Planowane zajęcia podczas wakacji.

7.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2021 rok.

8.Dyskusja na temat absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy.

9.Analiza materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy zaplanowaną na dzień 27 czerwca 2022r.

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie posiedzenia.