Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2022-06-20, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Przegląd oświetlenia dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Bolimów.

5.Analiza stanu technicznego mostów na terenie Miasta i Gminy Bolimów.

6.Przegląd gminnej infrastruktury przeciwpowodziowej.

7.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.