Wspólne posiedzenie komisji

w dniu 2022-05-25, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Omówienie zmian w budżecie, które zostały zdjęte z porządku obrad podczas XLIV sesji rady Miasta i Gminy Bolimów w dniu 23.05.2022r.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.