XLIV sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-05-23, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek o ogłoszenie 15 minutowej przerw...)Głosowanie (Wniosek o pozostawienie zmian w budżecie...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Zamknięcie sesji.