Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2022-05-25, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza gospodarki komunalnej.

5.Informacja na temat gruntów gminnych będących przedmiotem dzierżawy.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.