Komisja Rewizyjna

w dniu 2022-05-13, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z wypracowaniem wniosku do Rady Miasta i Gminy w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.