Wspólne posiedzenie komisji

w dniu 2022-05-05, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Ustalenie składu osobowego komisji ds. nadania nazwy ronda przy DW nr 705.

6.Wypracowanie wniosku w sprawie przystąpienia do realizacji lub rezygnacji z realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bolimów” złożonego w ramach programu Polski Ład.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.