Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2022-04-26, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wypracowanie wniosku w sprawie powołania komisji ds. nadania nazwy ronda znajdującego się przy drodze wojewódzkiej nr 705.

5.Przegląd stanu technicznego dróg (stan nawierzchni oraz oznakowanie) – komisja wyjazdowa.

6.Przegląd świetlic wiejskich – komisja wyjazdowa.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.