Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2022-03-31, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa ppoż na terenie Miasta i Gminy Bolimów.

5.Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022.

6.Analiza gospodarki komunalnej na terenie Miasta i Gminy Bolimów (nieczystości – śmieci, woda, ścieki).

7.Analiza projektu Porozumienia z Lasami Państwowymi (dot. drogi na Wólce Łasieckiej).

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.