XLI sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-03-08, godz. 14:30

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie w punkcie 5 rozpatrzenia skargi...)Głosowanie (Dodanie w punkcie 6 uchwały w sprawie wy...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Bolimów na rok budżetowy 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyo...)

6.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie sesji.