Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2022-03-02, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Omówienie problemu dostarczania nieczystości do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bolimowie.

5.Przedstawienie zrealizowanych inwestycji przez Gminę Bolimów w 2021 roku.

6.Plany inwestycyjne Gminy Bolimów na 2022 rok.

7.Organizacja i funkcjonowanie sekcji obsługi gospodarczej.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.