Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2022-02-16, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów bieżących informacji dotyczących terenów inwestycyjnych na Ziemiarach.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.