Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-02-16, godz. 09:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Działalność M-GOK w Bolimowie za II półrocze 2021.

5.Środki pozyskane przez M-GOK.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.