Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-02-16, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Omówienie pisma z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kurabce, skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów, do wiadomości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5.Analiza i ustalenie faktycznego stanu lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Gminy Bolimów, znajdującego się w Łasiecznikach, w związku z pojawieniem się nowych okoliczności w sprawie.

6.Przydział lokali mieszkalnych, będących w zasobach Gminy – stan bieżący oraz zasady przydziału.

7.Omówienie petycji jaka wpłynęła do Rady Miasta i Gminy Bolimów w dniu 10 stycznia 2022r. z Fundacji im. Nikoli Tesli, za pośrednictwem Rady Powiatu Skierniewickiego.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.