Wspólne posiedzenie komisji

w dniu 2022-01-24, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Analiza materiałów na sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 31 stycznia 2022r.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.