Komisja Rewizyjna

w dniu 2022-01-19, godz. 09:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.