Komisja Oświaty

w dniu 2022-01-12, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza wniosków złożonych przez organizację pozarządowe w sprawie podziału środków na zaplanowane działania w 2022 roku.

5.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.