XXXVIII sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-12-27, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (TEST)

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad punktu nr 11)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 22 listopada 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Bolimowie Nr XXXVII/235/2021 w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie oraz nadania statutu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia mie...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia die...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/2021 Rady Gminy Bolimów z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXII/181/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie sesji.