Komisja Oświaty

w dniu 2021-12-15, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

5.Zapoznanie się z projektem budżetu na 2022 rok.

6.Propozycje do planu pracy Komisji na 2022 rok.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.