Komisja Rewizyjna

w dniu 2021-11-25, godz. 09:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wnioski i propozycje komisji do budżetu gminy na 2022 rok.

5.Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Bolimów w 2021r.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.