Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2021-11-17, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Zapoznanie się ze skargą na Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 23 września 2021r dotyczącą wypowiedzi na temat sprzeciwu budowy myjni bezdotykowej podczas XXXIV sesji Rady Gminy.

5.Omówienie pisma z dnia 21 października 2021r. w sprawie wniosku o dofinansowani do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sierzchów.

6.Analiza pisma z dnia 25 października 2021 w sprawie blokowania wykupu działek o nr ew. 636 i 638 w miejscowości Łasieczniki.

7.Zapoznanie się z ustaleniami Rady Sołeckiej wsi Wólka Łasiecka w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2021r.

8.Zapoznanie się ze skargą na działalność Wójta Gminy Bolimów z dnia 4 listopada 2021r. polegającą na nienależytym gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym Gminy Bolimów.

9.Zapoznanie się z pismami z dnia 4.11.2021r. w sprawie zarezerwowania środków finansowych w budżecie gminy na ocieplenie budynku Przedszkola w Kurabce.

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie posiedzenia.