XXXVI sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-10-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie punktu odnośnie Uchwały w s...)Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 27 września 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodz...)

7.Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu Gminy Bolimów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Głosowanie (Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty p...)

8.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.

9.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.

10.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie sesji.