Komisja Rewizyjna

w dniu 2021-09-29, godz. 08:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za I półrocze 2021r.

5.Informacja o pozyskanych środkach przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.